Kvalitétspolicy

  • Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov, åsikter och erfarenheter. Vi ska erbjuda kunden den bästa lösningen av projektet.
  • Våra kunder garanteras ett ändamålsenligt utformat serviceavtal med stor flexibilitet och framför allt, av kunden ansedd hög kvalité.
  • Genom att visa kunden vårt engagemang och vår pålitlighet ska vi ha marknadens bästa renommé.
  • Vi ska tillgodose våra kunders behov. Vi skall leverera snabbt och felfritt. Vi ska hålla en hög servicenivå under hela avtalstiden.
  • För oss på Jwm Bygg är det naturligt att följa upp våra kunders åsikter och erfarenheter. De hjälper oss i vår strävan att ständigt utveckla vårt kvalitetsarbete.