Miljöpolicy

Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa nya affärsmöjligheter.

  • Vi ska arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
  • Miljöaspekterna skall beaktas vid utveckling av byggmetoder.
  • Vi ska uppfylla kraven i lagar, förordningar och övriga krav som Jwm Bygg berörs av.
  • Vi ska utveckla ett personligt ansvar hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.
  • Våra leverantörer ska involveras i miljöarbetet.
  • Vi ska undvika material och metoder med miljörisker.

Grunden för vårt miljöarbete indelas i tre övergripande områden, de är:

  • Att ta hänsyn till och minimera miljöpåverkan under arbetet
  • Att utnyttja lokala handlare på ett sätt som reducerar miljöpåverkan.
  • Att minska miljöbelastningen från av oss beställda/utförda transporter i relation till transportvolymen.