Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom byggbranschen och har erfarenhet av en rad olika typer av projekt.

Tillbyggnader –Uterum, carport, garage eller bilverkstad för professionellt bruk är några exempel på tillbyggnader vi arbetat med. Vi har även gjort slussar mellan byggnader upp till tre våningar med olika storlekar och komplexitet.

Renoveringar –Tilläggsisolering, renovering av tak, montering av fönster i hyresfastigheter, köks- badrumsrenoveringar samt totalrenoveringar av lägenheter är några exempel.

Nybyggnation – Fasaden på EMPORIA (köpcenter), uppförande av kontorslokaler, flyktingförläggningar och skollokaler är några exempel på nybyggnationer som vi utfört.

Service – Vi har servicebilar som utför arbeten åt olika fastighetsbolag i Skåne. Här arbetar vi med vandaliserings-, brand-, vatten- och förslitningsskador.